gn-birthday.jpg

glimmer happy birthday note

2.50
gn_thank_you.jpg

glimmer thank you note

from 2.50
gn-christmas.jpg

glimmer merry christmas note

from 2.50
gn-noel.jpg

glimmer joyeux noël note

from 2.50